Loonbeslag

 

Als er schulden zijn kan er door een deurwaarder, namens een schuldeiser, een beslag worden gelegd op het salaris of uitkering van degene die schulden heeft: de schuldenaar. Dit beslag op het loon wordt meestal gelegd als de schuldenaar niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan of wil voldoen. Het beslag wordt direct bij een werkgever of uitkerende instantie gelegd zodat de schuldenaar niet meer bij zijn geld kan. Het loonbeslag werkt uiterst effectief.

Een deurwaarder legt een beslag op het loon of uitkering in opdracht van een schuldeiser. Een deurwaarder kan bij een werkgever of uitkeringsinstantie een executoriaal- of conservatoir beslag leggen, waarbij bij het eerste de rechter al een vonnis heeft gewezen, en het geld kan direct geïnd worden. Het conservatoir beslag wordt gelegd in afwachting van een vonnis. In beide gevallen is de schuldeiser verzekerd dat hij betaald zal worden.

Wat valt onder het loonbeslag?

Hoe hoog het loonbeslag is, is van geval tot geval anders. Uiteraard moet men rekening houden met de wettelijke beslagvrije voet, wat het bedrag is wat als het minimum inkomen wordt gezien en waar de schuldenaar van moet leven. Hierbij moet men denken aan huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering enzovoort en waar geen beslag op mag worden gelegd. Bij de bepaling van de beslagvrije voet kijkt naar de burgerlijke status zoals getrouwd, vrijgezel, alleenstaand met kinderen en of er een partner is met een inkomen. Een inkomen bestaat niet alleen uit het reguliere maandsalaris of uitkomen, maar ook uit de vakantietoeslag, een eventuele bonus of een dertiende maand. Vergoedingen uit de onkostensfeer vallen hier niet onder, omdat deze immers elke maand verschillend zijn.

Er zijn uitzonderingssituaties waar de beslagvrije voet niet geldt: specifieke leefsituatie van de schuldenaar of een specifiek verleden. Als hier aanleiding toe is (bijvoorbeeld een justitieel verleden) kan de beslagvrije voet op nihil worden gesteld.

Rechten en plichten bij loonbeslag

Wettelijk is bepaald dat een werkgever of uitkerende instantie de plicht heeft het loonbeslag uit te voeren. Als de deurwaarder zijn exploot uitbrengt ontvangt de werkgever of uitkerende instantie een uitgebreide vragenlijst betreffende het inkomen van de schuldenaar en deze lijst moet binnen vier weken ingevuld geretourneerd worden aan de gerechtsdeurwaarder. Doet een werkgever of uitkerende instantie dit niet dat lopen zij het risico om in gebreke te worden gesteld met eventuele aansprakelijkheid voor de gehele vordering.

Het gedeelte van het loon of van de uitkering wat onder het beslag valt en wat wettelijk moet worden ingehouden door de werkgever of uitkerende instantie, moet periodiek worden overgemaakt aan de deurwaarder.

Wanneer dit niet gebeurt en het loonbeslag dus niet wordt nageleefd pleegt de werkgever of de uitkerende instantie een onrechtmatige daad, welke vervolgens vervolgd kan worden.

Wat zijn de gevolgen voor de schuldenaar

De gevolgen van een loonbeslag kunnen diep ingrijpen in het leven van een schuldenaar en een bron zijn voor nieuwe schulden en zelfs leiden tot een eventuele aanvraag voor een wsnp. Het is dus zeker niet zo dat een schuldenaar door een loonbeslag van zijn schulden wordt verlost. Naast nieuwe financiële zorgen kunnen er nog meer problemen optreden. De hele situatie kan zijn neerslag hebben op de relatie van een schuldenaar met alle gevolgen van dien of het loonbeslag kan een stigmatiserende werking hebben in de werksfeer van de schuldenaar. Het is uiteraard geen reden voor ontslag, maar de werkgever kan wel allerlei gepaste (tijdelijke) maatregelen nemen.

Psychologisch kan het loonbeslag zeer demotiverend werken: alles boven de beslagvrije voet gaat immers naar de aflossing van de schulden. Mocht een werknemer zo gedemotiveerd raken voor zijn werkzaamheden, dan kan dat uiteindelijk wel tot een ontslag leiden. Schuldenaren proberen ook wel elders werk te vinden in de hoop dat zij dan onder het loonbeslag uitkomen. Mocht een deurwaarder hier hoogte van krijgen dan wordt bij de nieuwe werkgever loonbeslag gelegd of in het geval van het verkrijgen van een uitkering een beslag bij de uitkerende instantie.

 

 

 

 

 

 • Sander Jansen

  Goedemiddag,

  Kan ik een WSNP aanvragen als ik veel loonbeslag heb?

  Sander

  • Danny

   Dag Sander,

   Dat kan. Loonbeslag is geen belemmering voor een aanvraag voor de WSNP. Succes! Danny

 • John

  Hallo, goed geschreven artikel. Inderdaad kan je er gedemotiveerd door raken, ik wil het persoonlijke eraan toevoegen. Advies is altijd welkom. Ik heb meerdere schuldeisers op dit moment, die waarschijnlijk beurtelings de loonbeslag (van het weeksalaris) eraf halen. Nu is mij niet bekend gemaakt, wat het ‘proces’ is, zodat ik inzicht heb in hoeveel en aan wie precies ik nog wat verschuldigd ben. Van rechters of rechterlijke besluiten heb ik geen inlichtingen gehad, nogal dubieus, ook al ben ik wel/niet vertegenwoordigt. Dit maakt deze situatie wat uitzichtloos, ik kan nergens berekenen wanneer ik van het loonbeslag ben verlost, er staat een verhuizing te wachten enzovoorts, en ik werk me een slag in de rondte nu, en me banksaldo verlaagd, terwijl de onkosten (niet de vaste lasten) vrijwel gelijk is maandelijks, m.i niet echt een top beslag vrije voet, me vaste lasten zijn ongeveer 150-175 Euro meer. Het was me ook niet echt duidelijk of de loonbeslag-leggers van opgenomen uren (vakantieuren), beslag konden leggen, en/of eventueel op basis hiervan een regeling getroffen kan worden met de schuldeiser(s).

 • Jojanneke

  Hallo,
  Ik zit met de volgende vraag.
  Tot 1 mei jl was ik werkzaam en was er loonbeslag gelegd. Toen kwam ik in de WW en had de schuldeiser geen recht op loonbeslag omdat mijn inkoop te laag was. Nu ga ik weer aan het werk via het zelfde uitzendbureau. Gaat dat oude loonbeslag dan weer lopen?

 • patrick

  hoeveel moet ik aflaten van mijn 13 de mand bij loon beslag

 • Klaartje

  Demotiverend is het zeer zeker als er meer dan de helft van je salaris naar het afbetalen van schulden gaat, die veroorzaakt zijn door een ex-partner.
  Ik hoop dat er meer gekeken gaat worden naar persoonlijke omstandigheden.